String Joiner trong Java 8

0

Trong bài này chúng ta cùng xem một số cách cộng chuỗi (string concat/ joiner) trong Java và tính năng mới StringJoiner trong Java 8. 1. Sử […]

Annotation trong Java 8

0

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số tính năng mới hỗ trợ cho Annotation trong Java 8 là Repeating annotation, Type Annotation. […]

Date Time trong Java 8

0

Trong bài các bài viết trước, tôi đã Giới thiệu về kiểu Date Time trong Java. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một […]

Sắp xếp trong Java 8

0

Trong bài giới thiệu TreeSet và giới thiệu lớp tiện ích Collections, Arrays trong Java, tôi đã giới thiệu với các bạn cách tạo bộ so sánh sử dụng Comparable, Comparator và cách […]

Lớp Collectors trong Java 8

0

Stream.collect() là một trong các phương thức đầu cuối (terminal operation) của Stream API trong Java 8. Nó cho phép thực hiện các thao tác có thể thay đổi trên […]

Function trong Java 8

2

1. Giới thiệu Function<T, R> Java 8 cung cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều Functional Interface và Function<T, R> là một trong số đó. Cũng giống […]

Supplier trong Java 8

1

1. Giới thiệu Supplier<T> Trong Java 8, Supplier<T> là một functional interface và do đó nó có thể được sử dụng với lambda expression hoặc method reference cho một mục đích cụ thể […]

Consumer trong Java 8

0

1. Giới thiệu Consumer<T> Trong Java 8, Consumer<T> là một functional interface và do đó nó có thể được sử dụng với lambda expression hoặc method reference cho một mục đích cụ thể […]

Predicate trong Java 8

0

1. Giới thiệu Predicate<T> Trong Java 8, Predicate<T> là một functional interface và do đó nó có thể được sử dụng với lambda expression hoặc method reference cho một mục đích cụ thể nào […]

Optional trong Java 8

0

Trong Java 8, chúng ta có một lớp Optional<T> mới được giới thiệu trong gói java.util. Nó được sử dụng để kiểm tra xem một biến có giá trị […]

Phương thức forEach() trong java 8

0

Phương thức forEach() là một tính năng mới của java 8. Nó là một phương thức mặc định (default method) được định nghĩa trong interface Iterable và Stream. Các lớp Collection extends từ interface Iterable […]