Giới thiệu HATEOAS

0

1. HATEOAS là gì? HATEOAS (Hypermedia As The Engine Of Application State) là một trong những chuẩn được khuyến nghị cho RESTful API. Thuật ngữ “Hypermedia” có nghĩa là bất kỳ nội […]